Alzheimerova choroba – Příznaky a prevence

Alzheimerova choroba postihuje část mozku a bývá příčinou poklesu kognitivních funkcí. Alzheimerova choroba vede k závislosti nemocného na každodenní péči jiné osoby.

Co je Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba se objevuje velmi pozvolna. Zpočátku se projevuje pouze jako zhoršení krátkodobé paměti a neschopnost zajistit některé domácí potřeby. Postupně dochází ke zhoršení vyjadřování, rozhodování, objevuje se zmatenost, postižený přestává dokončovat myšlenky a postupně se mění celá jeho osobnost. Rychlost zhoršování stavu je u každého individuální.

Příznaky Alzheimerovy choroby

Mezi první příznaky Alzheimerovy choroby se řadí ztráta paměti, ne však běžné zapomínání. Lidé, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, zapomínají velmi často a ani později si nemohou na danou věc, činnost nebo osobu vzpomenout. Se ztrátou paměti se pojí i zapomínání související s běžně vykonávanými činnostmi, zapomenou jejich postup, zapomenou je vykonat, nebo si neuvědomí, že je již udělali. Se zapomínáním je spojená i řeč. Lidé s Alzheimerovou chorobou mají obtíže i s jednoduchými slovy, na která si nemohou vzpomenout a neumí je nahradit podobnými výrazy. Jejich věty pozbývají smyslu.

Velkým problémem je také dezorientace a to jak v prostoru, tak i v čase. Mnohdy mají obtíže zorientovat se i v ulici, v níž bydlí. Onemocnění ovlivňuje také racionální úsudek, abstraktní myšlení, má vliv na nálady a chování, které se velmi rychle mohou měnit. Odráží se na změně osobnosti člověka, ten může být podezíravý, bojácný nebo zmatený.

Pokud u daného jedince dochází k nechuti týkající se domácích prací, je to jev zcela běžný. Občas u něj doma můžeme najít věci na nesprávných místech (klíče v lednici, hodinky v prádelníku). Člověk, u kterého se objeví poslední stadium Alzheimerovy choroby, již není schopen se o sebe starat sám.

Alzheimerova choroba
Zdroj foto: Robert Kneschke / Shutterstock.com

Existuje prevence?

Riziko rozvoje demence může pomoci snížit zdravý životní styl. Jedná se především o vyrovnanou skladbu našeho jídelníčku a pravidelné duševní i fyzické aktivity. Vyvážená strava je motorem nejen pro tělo, ale i pro mozek. Riziko výskytu Alzheimerovy choroby může pomoci snížit strava bohatá na ovoce, zeleninu, ryby, obiloviny a luštěniny. Strava tučná, konzervovaná a s vysokým obsahem nasycených tuků a cukrů škodí tělu i mozku.

Velkou roli hraje i aktivita a to jak fyzická, tak i psychická. Pravidelná fyzická činnost podporuje nejen správné fungování těla, ale i mysli, podpoří dobrou náladu a může snížit výskyt demence stejně tak, jako aktivita duševní. Mozku je potřeba neustále nabízet nové aktivity, podpoříme tak tvorbu nových buněk a posilujeme nervová spojení. Velmi důležitou roli hrají i aktivity společenského charakteru. Stimulují náš mozek, nutí jej k soustředění a podporují dobrou náladu. Tak je základem dokonalého duševního zdraví.

Zdroj: medicalnewstoday.com

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.