Blesky při bouřce. Jakou mají sílu a co se stane při zásahu člověka bleskem

Znáte to sami: obloha se najednou zatáhne, zvedne se vítr a spustí déšť. Tmavé mraky rozčísne záblesk blesku a zdáli, nebo i docela blízko, zaburácí hrom. Bouře se přižene, občas napáchá nějaké škody, a zase se vzdálí. Blesk často přináší smrt.

Možná jste už přemýšleli o tom, jak vlastně bouřka vzniká a jak silný je elektrický výboj, což vlastně takový blesk je. Bouřka vzniká kolísáním teplot a tlaků v mracích. V důsledku tohoto kolísání vznikne elektrostatický výboj, který je doprovázen modrobílým světelným efektem (za toto zbarvení může vysoký obsah dusíku v atmosféře blízko u země. Elektřina proudící výbojovými kanály zahřívá okolní vzduch (až na 30 000 °C) a ten díky své expanzi vydává charakteristický zvuk – hrom.

Něco o blesku

Blesk má několik fází, kterých si pouhým okem nemůžeme všimnout, protože se všechny dohromady stanou asi za 60 ms. V podstatě se nejprve krokově přiblíží k zemi, vrátí se zpět a znovu vystřelí k zemi. Pokud jde o sílu blesku, hovoříme o napětí až 100 MV a proudu kolem 30 kA. Při zpětném výboji asi v polovině případů pokračuje blesk tzv. průběžným proudem. To je téměř stabilní elektrický oblouk mezi oblakem a zemím který trvá až stovky milisekund a má proud kolem 10 – 100 A. Během tohoto průběžného proudu se často vyskytuje krátkodobé několikanásobné zesílení napětí a proudu, které vnímáme jako jeho blikání. Průběžný proud často stojí za vznikem mnohých požárů.

Zdroj foto: ANTIVAR / Shutterstock.com

Blesky dosahují rozmanitých tvarů, mohou se různě klikatit i vystřelit jako šíp rovnou k zemi. Některé z nich se rozvětví, lidově se o takové blesku říká že “má bratříčky”. Tvar blesku dost závisí na klimatických podmínkách. A co se stane, když zasáhne člověka?

Když blesk zasáhne člověka

Přímý zásah pronikne do postiženého obvykle v oblasti hlavy či ramen. V místě, kde prochází do těla, způsobí silné popáleniny až 3. stupně. Na hlavě blesk způsobí závažná poranění: naruší lebeční kosti nebo měkké mozkové pleny. Stejnosměrné napětí, které může přesahovat i 10 MV, projde tělem zasaženého v tisícinách vteřiny, způsobuje postižení nervů, mohou se objevit svalové křeče, dochází k poškození mozkových center, ztrátě zraku či sluchu, k poruše dýchání, případně k zástavě srdce. Vnitřní orgány postiženého jsou v mnoha případech trvale poškozené. Následky se mohou projevit také až s odstupem času. Asi 30 % lidí zasažených bleskem umírá a tři čtvrtiny těch, co přežili, mívají trvalé následky. Po zásahu blesku se na kůži můžou vytvořit popáleniny zvláštních tvarů připomínající větve stromů nebo blesk (tzv. Lichtenbergovy obrazce).

Jak se ubránit zásahu blesku

K zásahu bleskem dochází v naprosté většině na otevřeném prostranství. Vzhledem k tomu, že proud jde cestou nejmenšího odporu, můžete být v otevřené krajině hromosvodem právě vy. Snadněji se zásahu blesku vyvarujete v budově, v autě nebo třeba ve stanu. Rozhodně byste za bouřky neměli lézt do vody a pokud jste se skupinou přátel v horách, pro jistotu se rozdělte. Dotýkat se kovových předmětů a schovávat se pod osamělé stromy je extrémně nebezpečné.

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.